Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων τουλάχιστον δύο Αστέρων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
13/10/2021 - 29/10/2021

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων τουλάχιστον δύο Αστέρων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 47.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  41.592,92€, ΦΠΑ: 5.407,08€)

 

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: