Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης 2 θέσεων μελών ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/10/2021 - 04/12/2021

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στα Τμήματα Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας, κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης μελών ΔΕΠ

Συνημμένο: 
ΑΝΚ_ΠΡΚ_ΕΦΗΜ_28092021.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: