Συμπληρωματική Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
15/09/2021 - 23/09/2021

Συμπληρωματική προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2021-22 για τα Τμήματα:

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Συνημμένο: 
ΠΡΚ_ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ_09092021.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: