ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου " IGIC - "Improvement of green infrastructure (GI) in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation" Αρ. Πρωτ.: 7264/08.07.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
08/07/2021 - 23/07/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του έργου με τίτλο «IGIC - "Improvement of green infrastructure (GI) in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation" - LIFE16 NAT/GR/000575»  (κωδ. έργου 80481), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του LIFE+, Nature & Biodiversity με χρηματοδοτικό φορέα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Αρ. Πρωτ.: 7264/08.07.2021

Συνημμένο: 
7264_08-07-2021_antapod_igic_93Χ546ΜΗ2Ι-ΒΗ3.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: