ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Ολιστική Ενεργειακή Ανάλυση και Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Ενεργειακός Σχεδιασμός του Ο.Α.Κ.Α " Αρ. Πρωτ.: 6298/14.06.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
14/06/2021 - 29/06/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Ολιστική Ενεργειακή Ανάλυση και Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Ενεργειακός Σχεδιασμός του Ο.Α.Κ.Α." το οποίο αποτελεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών "Σπύρος Λούης" (ΟΑΚΑ) και του ΕΛΜΕΠΑ. Το έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του ΕΛΜΕΠΑ και χρηματοδοτείται από το Ολυμπιακό Αθλητικο Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης" (ΟΑΚΑ)  (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 70007).Αρ. Πρωτ.: 6298/14.06.2021

Συνημμένο: 
6298_14-06-2021_oaka_ΡΩΟ346ΜΗ2Ι-Ρ0Ν.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: