Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδ. έτους 2021-22

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
10/06/2021 - 30/06/2021

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, βάσει των αποφάσεων των συνελεύσεων των τμημάτων του, προκηρύσσει την πρόσληψη, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, Ακαδημαϊκών Υποτρόφων προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του.

Συνημμένο: 
ΠΡΚ_ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ_03062021.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: