ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "EMERGE - Emerging Printed Electronics Research Infrastructure ".Αρ. Πρωτ.: 6087/08.06.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
08/06/2021 - 23/06/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να χορηγήσει μία (1) ανταποδοτική υποτροφία στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "EMERGE - Emerging Printed Electronics Research Infrastructure", Grant Agreement: 101008701 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80822), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020.Αρ. Πρωτ.: 6087/08.06.2021

Συνημμένο: 
6087_08-06-2021_prosklisi_ emerge_Ω8ΞΩ46ΜΗ2Ι-69Η.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: