Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης 2 θέσεων μελών ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
05/06/2021 - 03/08/2021

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μελών ΔΕΠ

Συνημμένο: 
ΑΝΚ_ΠΡΚ_ΕΦΗΜ_31052021.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: