Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαρισμού» για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και των σχολών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
18/05/2021 - 25/05/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαρισμού» για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και των σχολών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ (συμπερ. ΦΠΑ)

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: