ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» 3ος Κύκλος (κωδ. έργου: 80789).Αρ. Πρωτ.: 270/12.01.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
12/01/2021 - 27/01/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του "Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» 3ος Κύκλος" (κωδ. έργου 80789) το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Αρ. Πρωτ.: 270/12.01.2021

Συνημμένο: 
270_12-01-2021_prosklisi_pms tourismou_671Σ46ΜΗ2Ι-ΣΙΤ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: