Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων (μελανιών-γραφίτη) για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα για την κάλυψη διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος με απευθείας ανάθεση

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
20/11/2020 - 27/11/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων (μελανιών-γραφίτη) για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα για την κάλυψη διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος με απευθείας ανάθεση

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ Πρόσκληση ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 2020.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: