ΕΑΔΙΠ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αριθμ. Πρωτ. 104/16-10-2020/Φ.ΕΞ, 16/10/2020-30/10/2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
16/10/2020 - 30/10/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη 2 Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν την Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Μάρκος Καραναστάσης». 

 

 

Συνημμένο: 
2020.10.16 Απ. 104 Πρόσκληση Κλειστό Γυμναστήριο.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: