Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
16/10/2020 - 23/10/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Συνολικός Προϋπολογισμός: 11.375,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 14.105,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Συνολική διάρκεια σύμβασης: ένα έτος από την υπογραφή της
 

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΑΔΑ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Ειδών Εκτύπωσης.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: