ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3", Grant Agreement: 881603, Αρ. Πρωτ.: 7568/07.08.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
07/08/2020 - 27/08/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τέσσερις συμβάσεις ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3", Grant Agreement: 881603 (κωδ. έργου: 80740), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020.Αρ. Πρωτ.: 7568/07.08.2020

Συνημμένο: 
7568_07-08-2020_antapodotiki_core3_654Δ46ΜΗ2Ι-Θ10.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: