ΕΑΔΙΠ - Εκπόνηση Γενικού Σχεδίου (master plan) του «Πρότυπου Αθλητικού - Πολιτιστικού Κέντρου Μάρκος Καραναστάσης»

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
24/08/2020 - 11/09/2020

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την εκπόνηση του Γενικού Σχεδίου (master plan) του «Πρότυπου Αθλητικού - Πολιτιστικού Κέντρου Μάρκος Καραναστάσης».

Συνημμένο: 
Matser Plan ΠΑΚ-ΜΚ Final.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: