Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη Ερευνητικού Προσωπικού στα Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
01/08/2020 - 31/08/2021

Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη Ερευνητικού Προσωπικού στα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ., σύμφωνα με το Άρθρο 10 (ΦΕΚ 639/τ.Β'/27-02-2020) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Ε.Κ. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Π.Ε.Κ.-ΕΛΜΕΠΑ). Αρ. Πρωτ.:4785/Φ20/31-7-2020

Συνημμένο: 
Πρόσκληση_εκδήλωσης_ενδιαφέροντος_ΠΕΚ_Ερευνητές_31_7_2020.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: