ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Advanced manufacturing solutions tightly aligned with business needs - AVANGARD" (κωδ. έργου: 80708). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1501/12.02.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
12/02/2020 - 27/02/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει  μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Advanced manufacturing solutions tightly aligned with business needs - AVANGARD" (κωδ. έργου: 80708), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon 2020, με αριθμό Συμβολαίου 869986. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1501/12.02.2020

Συνημμένο: 
1501_12-02-2020_avangard_9Π7Ν46ΜΗ2Ι-Σ3Λ.pdf
protasi_1501.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: