Οδηγίες για τον νέο κορωνοϊό

Η ασθένεια COVID 19 αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Οφείλεται στον κορωνοϊό SARS-CoV-2 και τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν τον πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, αρθραλγίες, μυαλγίες, καταβολή/αίσθημα κόπωσης και δυσκολία στην αναπνοή. Οι βασικοί κανόνες πρόληψης αφορούν στην υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων ατομικής υγιεινής, την αποφυγή έκθεσης με άτομα που νοσούν και στην απομόνωση των ατόμων που έχουν εκτεθεί στον ιό.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην προσπάθεια  του για έγκαιρη και έγκυρη (χωρίς πανικό) ενημέρωση του προσωπικού του ιδρύματος και των φοιτητών προχώρησε στη σύσταση ειδικής επιτροπής για την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την εξάπλωση του κορωναϊού. Οι αποφάσεις της βασίζονται σε οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας.

Παρακάτω επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους για περαιτέρω ενημέρωση :

Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992 (ΦΕΚ 2401/τ.Β'/17/06/2020) "Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" 22-06-2020

Απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου "Καθορισμός των τρόπων και των μέσων διεξαγωγής της εξ αποστάσεως αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020" 04-06-2020

Εγκύκλιος αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134/29-05-2020 "Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού" 03-06-2020

Εγκύκλιος αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-2020 "Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού"

Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 59181/Ζ1 (ΦΕΚ 1935/τ.Β’/20.5.2020) "Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 (ΦΕΚ 1856/τ.Β’/15.5.2020) "Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19"

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξει ς κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων

Οδηγίες διαχείρισης λοίμωξης από κορωνοϊό SARS-CoV-2 στο εργασιακό περιβάλλον 07-04-2020

Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους σχετικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 07-04-2020

Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού 27-03-2020

Συστάσεις για την αποφυγή ταξιδιών ευπαθών ομάδων 27-03-2020

Προσωρινή λειτουργία της Διοίκησης και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 19-03-2020

Οδηγίες προς το ακαδημαϊκό προσωπικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 19-03-2020

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση  17-03-2020

Προσωρινή λειτουργία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με προσωπικό ασφαλείας 13-03-2020

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας 13-03-2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του 12-03-2020

Μέτρα Προστασίας στα γυμναστήρια 12-03-2020

Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 12-03-2020

Αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημέρες 10-03-2020

Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού 10-03-2020

Οδηγίες για το πλύσιμο των χεριών 10-03-2020

19 ερωτήσεις καΙ απαντήσεις για τον κορωνοϊό 10-03-2020

Βασικές οδηγίες για τον κορωνοϊό 10-03-2020

Διαχείριση της Δημόσιας Υγείας ατόμων που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα COVID-19 συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα 10-03-2020

Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες 10-03-2020

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας – Οδηγίες για το νέο κορωνοϊό
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον κορωνοϊό

Τελευταία ενημέρωση 12/3/2020