Ειδήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 8771/05.08.2021 15/10/2021
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9197/31.08.2021 15/10/2021
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 7264/07.08.2021 15/10/2021
Συμμετοχή ΕΛΜΕΠΑ σε Επ. Συνέδριο της Π.Κ. 15/10/2021
Συμμετοχή ΕΛΜΕΠΑ στη διεθνή έκθεση καινοτομίας Beyond 4.0 15/10/2021
Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» 14/10/2021
Ανακοίνωση Πρυτανείας για τη διεξαγωγή των μαθημάτων 13/10/2021
Ανακοίνωση Πρυτανείας για τη διεξαγωγή των μαθημάτων 12/10/2021
ΕΛΚΕ: Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 7486/13.07.2021 12/10/2021
Αναστολή λειτουργίας λόγω του σεισμού 12/10/2021

Σελίδες

Εγγραφή στο Ειδήσεις