Εκδηλώσεις

Πρωτεύουσες καρτέλες

ΕΛΜΕΠΑ-ΙΤΕ/Praxi: Ενημερωτική Ημερίδα "Ευκαιρίες Συνεργασίας & Χρηματοδότησης Horizon Europe"

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια της συνεργασίας του με το δίκτυο ΙΤΕ/Praxi ξεκινά ενημερωτικές ημερίδες αναφορικά...

Sci-Cafe του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων - Ομιλία της Καθηγήτριας Καρπαθιωτάκη Πελαγίας

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου υποδέχεται με μεγάλη χαρά και έχει την Καθηγήτρια Καρπαθιωτάκη Πελαγία ως...

Εγγραφή στο Εκδηλώσεις