Άρθρο του Καθ. Χρ. Φλώρου στο Money Review της «Καθημερινής»

Άρθρο του Αντιπρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ. Χρήστου Φλώρου στο Money Review της «Καθημερινής» με τίτλο «Η φορολογία κλειδί στις ανατιμήσεις των προϊόντων».

Δείτε το πλήρες άρθρο εδώ.

Ημερομηνία: 
04/01/2022