Επιμορφωτική Ημερίδα «Αναπαραγωγή και καλλιέργεια σπάνιων ενδημικών ειδών της Κρήτης»

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνουν  θεματική επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο: «Αναπαραγωγή και καλλιέργεια τοπικών ενδημικών φυτών της Κρήτης με καινοτόμο λίπανση ακριβείας» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 4.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (πρώην ΤΕΙ Κρήτης), Ηράκλειο.

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση σπάνιων-απειλούμενων ενδημικών φυτών της Κρήτης για ανάπτυξη νέων αγροτικών προϊόντων με καινοτόμο λίπανση ακριβείας» (PRECISE-M, Τ1ΕΔΚ-05380https://precisem.gr/).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με τη διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση της μοναδικής εγχώριας βιοποικιλότητας για την ανάπτυξη νέων καλλιεργούμενων ειδών (φυτά με μοναδικά χαρακτηριστικά και υψηλή προστιθέμενη αξία) με χρήση καινοτόμου λίπανσης ακριβείας.

Η ιστοσελίδα της διαδικτυακής αναμετάδοσης είναι: youtube.hmu.gr

Η συμμετοχή όλων προϋποθέτει βεβαίωση εμβολιασμού Covid-19 και ταυτοποίηση με αστυνομική ταυτότητα.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Ημερίδας

Πρόσκληση

Ημερομηνία: 
29/11/2021