ΑΤΗΕΝΑ seminar and round - table discussion with stakeholders

Σας ανακοινώνουμε μια σειρά διαλέξεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA σε συνεργασία με τις Πρεσβείες της Γαλλίας, Σλοβενίας, Πορτογαλίας και Γερμανίας. Πιο συγκεκριμένα: 

Τίτλος: Digitalisation of processes: how much and what kind of digitalization is meaningful for European Universities?

Περιλήψη: Transnational alliances cannot operate without digitalization. One of the issues dealt with in this seminar concerns the alignment of university strategy with regional priorities and European policies in the field of digitalization. The case study discussed is related to the implementation of Digital Innovation Hubs.

Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου, 14.00 - 16.00 CET 

Συντονιστής: University of Maribor

Τρόπος παρακολούθησης:  on site and online 

 

Τίτλος:  Interlinking with regional stakeholders: how can European University alliances integrate industrial innovation ecosystems?

Περιλήψη:  This seminar looks at the ways in which European University alliances can work with regional ecosystems (economic partners, local authorities etc.), for mutual benefit. The main focus will be on local industry and the ways in which it can cooperate with an international university network to increase the employability of university graduates and create innovative life-long learning opportunities.

Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου, 16.00 - 18.00 CET 

Συντονιστής: University of Siegen

Τρόπος παρακολούθησης:  on site and online

 

Τίτλος:  Fostering linguistic diversity: how can European Universities become truly multilingual?

Περιλήψη:  In this seminar, participants will discuss the ways in which alliances can strengthen the role of local languages in their international activities. Conversely, in the many learning and communication situations where English has to serve as the lingua franca, how can linguistic quality be sustained?

Ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου, 14.00 - 17.00 CET 

Συντονιστής: University of Orleans

Τρόπος παρακολούθησης:  on site and online

 

Τίτλος: Legal frameworks for effective cooperation: what can be done to speed up the transformation of higher education in Europe? 

Περιλήψη:  This seminar will address a series of challenges that European Universities face in practice when they build common educational paths for their students. A central issue is the recognition of virtual and blended mobility.

Ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου, 14.00 - 16.00 CET 

Συντονιστής: Polytechnic Institute of Porto

Τρόπος παρακολούθησης:  on site and online

 

Η γνώμη μας είναι ότι τα παραπάνω θέματα σημαδοτούν τις εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη ενώ οι ομιλητές θα είναι υψηλόβαθμα στελέχη των Υπουργείων Παιδείας και άνθρωποι της αγοράς.

 

Για να παρακολουθήσετε τις παραπάνω ομιλίες και την συζήτηση που θα ακολουθήσει (round table discussions) παρακαλώ να κάνετε εγγραφή στο παρακάτω link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsRaZwLkb76FNFZxMEtNzfbH2yhnaccLx60rTJuBY3hBIktA/viewform

Για περισσότερες πληροφορίες θα σας παρακαλούσα να κοιτάξετε τον εξής σύνδεσμο: https://athena.um.si/seminar/

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περιγραφή της εκδήλωσης και την περίληψη των σεμιναρίων.

 

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του γραφείου διεθνών σχέσεων ΕΛΜΕΠΑ  

Ημερομηνία: 
16/11/2021