Δωρεάν Μετακίνηση ΑμεΑ Φοιτητών (Σχολές Ηρακλείου)

Αγαπητά μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ, 

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, θα υλοποιηθεί πιλοτική δράση που αφορά στη δωρεάν μετακίνηση των ΑμεΑ Φοιτητών με κινητικά προβλήματα (με αναπηρικό αμαξίδιο), για τα οποία υπάρχει ανάγκη μετακίνησής τους με ειδικό μέσο ή με τα εξοπλισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, από τον τόπο διαμονής τους στις σχολές που φοιτούν, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για την αποτελεσματική οργάνωση της σημαντικής αυτής δράσης, παρακαλούμε όλους τους φοιτητές των Σχολών του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο, με κινητικά προβλήματα, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην παραπάνω δράση, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,  αποστέλλοντας από το ιδρυματικό τους email συμπληρωμένη τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (dfm-AmeA@hmu.gr). 

Η δράση αυτή έχει στόχο τη στήριξη ευπαθών ομάδων για ισότιμη προσβασιμότητα στην εκπαίδευση.

Συνημμένα θα βρείτε την ανακοίνωση και την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα (pdf και word).

Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

Γραφείο Υποστήριξης ΑμεΑ

Τηλ.: 2810 379338

 

Ημερομηνία: 
20/10/2021