1η Τροποποίηση Συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου

1η τροποποίηση συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ως εξής:

1. Νικόλαος Κατσαράκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρύτανης.

2. Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

3. Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

4. Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων.

5. Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

6. Ειρήνη-Ερωφίλη Τζανάκη, μόνιμη διοικητική υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε., κλάδου Μηχανικών, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως εκπρόσωπος των Μελών των Διοικητικών Υπαλλήλων, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Κουτρούλη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μόνιμο διοικητικό Υπάλληλο κατηγορίας Π.Ε., κλάδου Μηχανικών, με βαθμό Α΄.

7. Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν καθότι δεν έχει υποβληθεί η νόμιμη εκπροσώπησή τους από τους Συλλόγους τους.

Ημερομηνία: 
06/09/2021