Εντατικό Πρόγραμμα στην Νανοφωτονική του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ σε συνεργασία με το πρόγραμμα Erasmus Plus Capacity Building for Higher Education Innovative Photonics Education in Nanotechnology (iPEN) και το Πανεπιστήμιο στην Ολλανδία του Twente, διοργανώνουν εντατικό πρόγραμμα τριών ημερών στην Νανοφωτονική (30, 31 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου).

Περισσότερες πληροφορίες για το εντατικό αυτό σχολείο μπορούν να βρεθούν στον εξής σύνδεσμο: http://petridischania.hmu.gr/erasmus/ipen-nanophotonics/

Ημερομηνία: 
30/08/2021