Άρθρο του καθ. Μιχάλη Ταταράκη στο «newshub.gr» για το IPPL

Το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ - ΙΦΠΛ (IPPL - Institute of Physics Plasma & Lasers, www.ippl.hmu.gr) είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ, www.hmu.gr ). Αποτελεί εξέλιξη του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ (CPPL, Centre of Plasma Physics & Lasers) που δημιουργήθηκε με έναυσμα την υλοποίηση διεθνούς προγράμματος αριστείας Marie Curie ToK DAIX το 2012 και εξελίχθηκε σε σημαντικό ερευνητικό πόλο της Ελλάδος αποτελώντας φορέα της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HiPER, με τη διάκριση «Καλής Πρακτικής» από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα) το 2015. Έχει προσελκύσει σημαντική χρηματοδότηση (άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ) τόσο από Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα όσο και από Εθνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας Κρήτης.

Δείτε το πλήρες άρθρο εδώ.

Ημερομηνία: 
25/06/2021