Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες, ήτοι τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), οι Διοικητικοί Υπάλληλοι, και οι Προπτυχιακοί φοιτητές, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας έως 25-06-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 15:00, ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος (elproto-dmp@hmu.gr).

Αναλυτικές πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση.

Ημερομηνία: 
04/06/2021