Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΕΛΜΕΠΑ

Στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης προχώρησαν την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 ο Δήμος Ηρακλείου και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η σύμβαση έχει τίτλο «Επιστημονική υποστήριξη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου».

Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός και ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, καθ. Νικόλαος Κατσαράκης, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Γιάννη Αναστασάκη καθώς και του καθ. Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Παναγιώτη Νεκτάριου.

Πρόκειται για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του αστικού πρασίνου της πόλης του Ηρακλείου, με τη χρήση σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων για το σχεδιασμό της φυτοκάλυψης ακάλυπτων χώρων και της ενίσχυσης υπαρχόντων χώρων πρασίνου στο πλαίσιο της αστικής αναβάθμισης του Δήμου.

Στο  πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία, η ερευνητική εμπειρία και ο εξοπλισμός του ΕΛΜΕΠΑ σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής για την εγκατάσταση και διαχείριση των αστικών αναπλάσεων. Μεταξύ άλλων θα γίνει καταγραφή των αναγκών για την ανάπλαση ακάλυπτων χώρων και τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων χώρων αστικού πρασίνου, θα κατατεθούν προτάσεις για τη χρήση σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων εγκατάστασης αστικού πρασίνου, θα γίνει συμβουλευτική καθοδήγηση για την επιλογή φυτικού υλικού της Κρητικής χλωρίδας αλλά και για την επιλογή κατάλληλων μεθόδων φύτευσης και στήριξης, καταγραφή και παρακολούθηση της ανάπτυξης.

Δείτε το αναλυτικό δελτίο τύπου στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/symvashdhmouhrakleiouelmepagiathnanaba8mihshtoyprasinou.html

 

Ημερομηνία: 
02/06/2021