Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΛΜΕΠΑ με Πλαστικά Κρήτης

Υπογράφηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη, με αντικείμενο την στενότερη συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή εκτιμάται ότι θα προκύψουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, αλλά και νέες συνέργειες, σχετικά με την αποδοτικότητα των καινοτόμων πλαστικών που παράγει η Πλαστικά Κρήτης, σε ποικιλία καλλιεργειών που δοκιμάζονται στα 12.000 τ.μ. θερμοκηπίων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα στο Ηράκλειο.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, διάρκειας δύο ετών, αναμένεται να είναι το πρώτο από μια σειρά σχετικών συμφωνιών, καθώς και οι δύο φορείς αναγνωρίζουν αλλήλους ως ένα σημαντικό συνεργάτη με τον οποίο θα επιθυμούσαν μια συστηματική αλληλεπίδραση. Σημειώνεται ότι τόσο η Πλαστικά Κρήτης όσο και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δραστηριοποιούνται σε πολλούς κοινούς τομείς, πέρα από αυτόν της πρωτογενούς παραγωγής.

Ημερομηνία: 
27/10/2020