Υπογραφή Σύμβασης Εκτέλεσης Έργου

Υπογράφηκε σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 από τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Καθηγητή Ν. Κατσαράκη και τον ανάδοχο κ Γεώργιο Κ. Μαυρογιάννη, η σχετική σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και Ανακατασκευή Κτιριακών Εγκαταστάσεων Εργαστηρίου Αξιοποίησης  Φυσικών  Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Τμήματος Γεωπονίας του Ιδρύματος.

Το ΑΦΥΠΟΓΕΜ είναι ένα από τα πλέον δραστήρια Εργαστήρια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με πέντε μέλη ΔΕΠ και περισσότερους από 15 εξωτερικούς συνεργάτες (μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδακτορικούς φοιτητές, ερευνητές και τεχνικούς) στο οποίο στην παρούσα φάση υλοποιούνται περισσότερα από 20 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, Ευρωπαϊκής, Εθνικής αλλά και Ιδιωτικής χρηματοδότησης.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 283.500 € και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στου επόμενου πέντε μήνες.

Στόχος των προσπαθειών της Διοίκησης, αλλά και των υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με προεξέχουσα τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι η προκήρυξη και η ανάθεση αντίστοιχων Τεχνικών Έργων, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 € μέσα στους επόμενους 14 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2021.  

Ημερομηνία: 
14/10/2020