Παρουσίαση του 1ου Φωτοβολταϊκού πάρκου γραφενίου-περοβσκίτη