ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση - 3ος Κύκλος

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον 3ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2020.

Ημερομηνία: 
15/09/2020