Ακαδημία CISCO ΕΛΜΕΠΑ - CCNA Routing & Switching

Η ακαδημία CISCO του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) προκηρύσσει τον 10ο κύκλο του προγράμματος CCNA που πλέον βρίσκεται στην 7η έκδοση. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης 200-301 CCNA.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη:

https://bit.ly/2QvHale

Μέχρι τις 18-9-2020, υποβάλετε ηλεκτρονικά την δήλωση συμμετοχής:    https://cna.go.hmu.gr/registration

Για τα προσφερόμενα προγράμματα της Ακαδημίας CISCO και για ερωτήσεις σχετικά με μελλοντικές προσκλήσεις:

https://cna.go.hmu.gr/contact

Ημερομηνία: 
28/08/2020