Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο στους Τομεάρχες Δακοκτονίας της Περιφέρειας Κρήτης

Το  Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) με το Τμήμα Γεωπονίας σε συνεργασία με την  Περιφέρεια  Κρήτης και τους επιστημονικούς φορείς Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Κρήτης (ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ),  Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα  (ΕΛΓO-Δήμητρα),  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) διοργανώνουν το πρώτο Διαδικτυακό Επιμορφωτικό  Σεμινάριο για τους Τομεάρχες Δακοκτονίας  της Περιφέρειας  Κρήτης την Πέμπτη 30 Ιουλίου  2020. Η προσπάθεια αυτή  γίνεται στα ευρύτερα πλαίσια συνεργασίας και  υποστήριξης του Πρωτογενούς  τομέα της Περιφέρειας  Κρήτης   και ειδικότερα  για τη στήριξη της ελαιοκαλλιέργειας και του Κρητικού  παραγωγού.  Τη διοργάνωση του Σεμιναρίου έχει αναλάβει ο Δρ Ροδιτάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας και Φαρμακολογίας,  Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ.

Το Σεμινάριο Επιμόρφωσης απευθύνεται αποκλειστικά  στους Τομεάρχες  Δακοκτονίας.  Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να αποκτήσουν βασικές  αλλά  και εξειδικευμένες  γνώσεις σχετικά με το δάκο Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae),  το βασικό  εχθρό της ελιάς. Έμφαση θα  δοθεί σε εφαρμοσμένες  νέες  προσεγγίσεις και  υπό ανάπτυξη νέες τεχνολογίες. Στόχος του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να ενημερωθούν σφαιρικά σε  θέματα φυτοπροστασίας στης ελιάς και να ευαισθητοποιηθούν σε κρίσιμες  παραμέτρους που άπτονται του Προγράμματος Δακοκτονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ροδιτάκης Εμμανουήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας και Φαρμακολογίας 
Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τ.Θ. 1939, Εσταυρωμένος 71410, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810379478, Κιν. 6944305998, Fax: 2810 379427
E-mail: eroditakis@hmu.gr, eroditakis@gmail.com

Ημερομηνία: 
27/07/2020