Πρακτικό Εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ

Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481)

Στο Ηράκλειο, σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου  2020 και από ώρα 09:00 έως 14:00, διεξήχθη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Κοσμήτορα  της Σχολής Επιστημών Υγείας,  με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:

  1. Φραγκιαδάκη Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή , Πρόεδρο
  1. Μελά Χρήστο, Επίκουρο Καθηγητή, μέλος
  1. Κριτσωτάκη Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή , μέλος
  1. Προκοπάκη Εμμανουήλ, Επίκουρο Καθηγητή,  μέλος
  1. Παπαδάκη Βασιλεία,  Επίκουρη Καθηγήτρια , μέλος

βεβαιώνει ότι μετά την καταμέτρηση των ψήφων και τη σύνταξη του Πρακτικού Καταμέτρησης Ψήφων (το οποίο επισυνάπτεται),  στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν  15  έγκυρα ψηφοδέλτια, εκ των οποίων ο μοναδικός υποψήφιος έλαβε:

  1. Ζαφειρόπουλος Βασίλειος:   15  ψήφους.

Κατά συνέπεια, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το διάστημα από 01-09-2020 έως 31-08-2023, εκλέγεται ο κος Ζαφειρόπουλος Βασίλειος.  

Ημερομηνία: 
23/07/2020