Πρακτικό ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων Διευθυντή Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας