Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος της σύμπραξης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το δελτίο τύπου της Πρυτανείας για τη συμμετοχή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στη σύμπραξη επτά Πανεπιστημίων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, που χρηματοδοτείται από τα προγράμματα Erasmus+ και Horizon 2020, για τη δημιουργία του νέου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου «ATHENA» (Advanced Technology Higher Education Network Alliance). 

Ημερομηνία: 
13/07/2020