Συγκρότηση κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών