Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών. 

Ημερομηνία: 
03/07/2020