Απόφαση της Συγκλήτου για τις Αντιστοιχίες των Τμημάτων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το δελτίο τύπου της Πρυτανείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την ΥΑ με αρ. 77275/Ζ1 (ΦΕΚ 2549/τ.Β’/25.6.2020) με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».

Ημερομηνία: 
02/07/2020