Πανδημία και Χρηματιστήρια: Άρθρο του Αντιπρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ στην "Κ"