Προσωρινή λειτουργία του ΕΛΜΕΠΑ με προσωπικό ασφαλείας

Σας ενημερώνουμε ότι:

1) Για προληπτικούς λόγους, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων SARS-CoV-2 στην Κρήτη, αποφασίσαμε η λειτουργία του Πανεπιστημίου να γίνεται με προσωπικό ασφαλείας, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 5 της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11.03.2020.

Το προσωπικό ασφαλείας θα οριστεί από τους Προϊστάμενους Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αυτοτελών τμημάτων του Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών αυτών και τις εκάστοτε συνθήκες και θα κοινοποιείται σε ημερήσια βάση στη Διεύθυνση Διοικητικού και στη Γραμματεία της Πρυτανείας. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπου αυτό είναι δυνατό.

2) Έχει δρομολογηθεί η απολύμανση χώρων του Πανεπιστημίου, με πρώτη εφαρμογή του μέτρου αυτού στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών την Παρασκευή 13/3, καθώς και στους υπόλοιπους χώρους του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα 16/3/2020.

3) Το υπόλοιπο προσωπικό συνιστάται να παραμένει στην οικεία του, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

4) Όσοι έχουν έρθει σε επαφή με πιστοποιημένο κρούσμα, να επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/,  τηλ. 1135) για οδηγίες και να παραμένουν προληπτικά στην οικεία τους για 14 ημέρες. Επίσης, καλούνται να αναφέρουν το περιστατικό στο ιατρείο του Πανεπιστημίου (τηλ. 2810379166, iatrio@hmu.gr).

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Συστήνεται ψυχραιμία, υπευθυνότητα και τήρηση των οδηγιών υγιεινής του ΕΟΔΥ.

Εύχομαστε υγεία σε εσάς και τους οικείους σας.

 

Εκ της Πρυτανείας

Ημερομηνία: 
13/03/2020