Συνέντευξη του Αντιπρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ στο περιοδικό "Ανάπτυξη"

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τη συνέντευξη του Αντιπρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κ. Χρήστου Φλώρου, στο περιοδικό "Ανάπτυξη" του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

Την άποψη ότι η Μεγάλη Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρουν στο τέλος να βρουν ένα modus vivendi ταυτόχρονης ανάπτυξης και συνεννόησης, διατυπώνει ο Αντιπρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ημερομηνία: 
18/02/2020
Συνημμένο: