ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», προκηρύσσει 35 θέσεις φοιτητών για τον 5ο κύκλο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τμημάτων Μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων και στόχος του είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών του με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών/επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από τις 9 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2020 μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και την υποβολή αιτήσεων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα:

https://www.hmu.gr/mba-eng/el

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από την Γραμματεία στο τηλέφωνο: 6936644818 ή στο 2810-379874 και στο email: mba_engineers@hmu.gr

 

 

Ημερομηνία: 
08/01/2020