Ερευνητικά Εργαστήρια

 1. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας
 2. Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας
 3. Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
 4. Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας
 5. Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Πρόληψης & Διαχείρισης Νοσημάτων
 6. Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
 7. Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Λεϊζερ
 8. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
 9. Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών
 10. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
 11. Εργαστήριο Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών
 12. Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας
 13. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών & Εδαφικών Πόρων
 14. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας & Βιοχημικών Διεργασιών
 15. Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών
 16. Εργαστήριο Παραγωγήs Γεωργικών Προϊόντων & Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 17. Εργαστήριο Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών
 18. Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 19. Εργαστήριο Διαιτητικής και Σύστασης Σώματος Ανθρώπου
 20. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων
 21. Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής
 22. Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 23. Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής
  Ομάδα Νανοϋλικών & Οργανικών Ηλεκτρονικών
  Ομάδα Έξυπνων Λειτουργικών Υλικών
 24. Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής
 25. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής
 26. Εργαστήριο Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών
 27. Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων
 28. Εργαστήριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
 29. Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων 
 30. Εργαστήριο Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων 
 31. Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης