Εργαζόμενος

Στέλιος Μιχαηλίδης

Τηλέφωνο: 2810379310
Ιδιότητα: Προϊσταμένη/ος Διεύθυνσης
email: steliosmich@hmu.gr