Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020

2η Εξεταστική περίοδος (Εαρινό/Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19)

02 Σεπτεμβρίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2019

Εγγραφές – Δηλώσεις Μαθημάτων

23 Σεπτεμβρίου έως 27 Σεπτεμβρίου 2019

Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

30 Σεπτεμβρίου 2019

Λήξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

10 Ιανουαρίου 2020

Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων

13 Ιανουαρίου έως 17 Ιανουαρίου 2020

Διακοπές Χριστουγέννων

23 Δεκεμβρίου 2019 έως 6 Ιανουαρίου 2020

1η Εξεταστική περίοδος (Χειμερινό Εξάμηνο)

20 Ιανουαρίου έως 07 Φεβρουαρίου 2020

Εγγραφές – Δηλώσεις Μαθημάτων

10 Φεβρουαρίου έως 14 Φεβρουαρίου 2020

Έναρξη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

17 Φεβρουαρίου 2020

Λήξη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

12 Ιουνίου 2020

Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων

15 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου 2020

Διακοπές Πάσχα

16 Απριλίου έως 22 Απριλίου 2020

1η Εξεταστική περίοδος (Εαρινό Εξάμηνο)

22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2020

2η Εξεταστική περίοδος (Εαρινό/Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20)

31 Αυγούστου έως 18 Σεπτεμβρίου 2020