Κέντρα παροχής υπηρεσιών

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στο κοινό γενικότερα μια σειρά υπηρεσίων που συνοψίζονται ως εξής: