Πρυτανεία

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Νικόλαος Κατσαράκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379300 Fax: 2810 314501
e-mail: rector@hmu.gr
Βιογραφικό σημείωμα
 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Εμμανουήλ Δρακάκης
, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379301 Fax: 2810 314501
e-mail: vrectoredu@hmu.gr
Βιογραφικό σημείωμα

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379304  Fax: 2810 314501
e-mail: vrectorfin@hmu.gr
Βιογραφικό σημείωμα

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Νεκτάριος Παπαδογιάννης
, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379302 Fax: 2810 314501
e-mail:vrectorhr@hmu.gr
Βιογραφικό σημείωμα

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Χρήστος Φλώρος
, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379303 Fax: 2810 314501
email: vrectorresearch@hmu.gr
Βιογραφικό σημείωμα